Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Oferta placówki

Oferta – Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna

Oferujemy Państwu szeroką gamę usług edukacyjno – wychowawczych. W żadnej mierze nie odbiegamy od innych tego typu placówek. Głównym celem jest zwiększenie dostępu usług społecznych, ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych i wysokiej jakości usług rzecz dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Placówka opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutyczna jest w pełni wyposażona oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferuje szeroką ofertę zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zainteresowania poprzez szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych. Oferujemy miłą atmosferę, którą tworzy profesjonalna kadra pedagogiczna. Ograniczona ilość uczniów sprawia, iż panuje u nas kameralny klimat, dzięki któremu możemy dostrzegać indywidualne potrzeby wychowawczo – rozwojowe każdego dziecka. Te zalety połączone z bardzo dobrą infrastrukturą, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami oraz dogodną lokalizacją w centrum Limanowej sprawiają, że nasza oferta jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych w powiecie limanowskim.

Nasz priorytet to współpraca i wsparcie rodziny, odpowiedź na ich potrzeby, umożliwienie rozwoju zainteresowań, talentów i kształtowanie osobowości, budowanie poczucia własnej wartości, stymulowanie rozwoju społecznego, nabywanie kluczowych kompetencji, nauka funkcjonowania w różnych grupach społecznych dzięki ograniczeniu wyuczonej bezradności, wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczestników. Utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w swoich założeniach zawiera oprócz edukacji i rozrywki, także pomoc wychowawczą, opiekuńczą oraz ogólnorozwojową.

Skip to content