Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Rekrutacja i dokumenty do pobrania

Rekrutacja i dokumenty do pobrania

Rekrutacja uczestników projektu „Utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej” odbywać się będzie w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. Placówka Wsparcia Dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy, otrzymają zdrowy ciepły posiłek, będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Projekt zakłada utworzenie utrzymanie 30 nowych stacjonarnych oraz 13 miejsc organizowanych w formie podwórkowej w celu świadczenia usług społecznych. Aktywność obejmuje działania 2 pedagogów ulicy na terenie Limanowej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo- socjoterapeutycznej, w pełni wyposażonej, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się przez złożenie odpowiednich dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów po zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji i zaakceptowaniu jego zapisów. Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Projektowym lub w Placówce opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 70 w Limanowej.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content