Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Poradnik dla opiekuna i seniorów

Poradnik dla opiekuna i seniorów” przedstawia praktyczne porady nt. profesjonalnej opieki nad osobami w podeszłym wieku, będących na emeryturze, przebywających w Placówkach Opiekuńczych dla Seniorów, Dziennych Domach Senioralnych oraz środowisku rodzinnym. Podpowiada, w jaki sposób opiekować się osobą starszą, niepełnosprawną, znajdującą się w domu pod opieką rodziny lub opiekuna faktycznego. Daje wskazówki, z jakimi schorzeniami może się borykać podopieczny w wieku emerytalnym. Zawiera szereg zagadnień rozpatrujących zakres schorzeń mogących wystąpić u kresu życia. Jeden z rozdziałów poświęcony jest seniorom, w którym mogą znaleźć informacje nt. pomocy z urzędów, placówek opiekuńczych, fundacji, służby zdrowia, poprawy stanu zdrowia oraz swojej codzienności.

Autorka książki Grażyna Michura jest absolwentką Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej w Krakowie (6-l.), Akademia Ignacianum na Wydziale Filozoficzno- -Pedagogicznym (studia magisterskie), Ukończyła drugiego magistra z Psychologii, o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (studia magisterskie). Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych i orzeczniczych. Ukończyła wiele studiów podyplomowych i kwalifikacyjnych takich jak; logopedia, oligofrenopedagogiki- pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, kształcenie zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego, zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarzadzanie instytucją oświatową, nauczanie przyrody, ukończyła Instytut Przywództwa sprawowanie funkcji kierowniczych w procesach polityki publicznej THE LEADERSHIP INSTYTUTE Highland St. Arlington Cartyfikat Warszawa 13.05.2007.r, certyfikaty coachingowe techniki pracy, biofeedback, i inne…

Prowadzi PHU MIDREW, Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradnię Psychologiczno- -Psychiatryczno-Logopedyczno-Fizjoterapeutyczną w Limanowej. Właścicielka kilkunastu przedszkoli i żłobków. Prowadzi dwa dzienne Domy Seniora „Bliżej siebie” oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży. Uruchomiła wiele projektów unijnych na rzecz osób starszych i ich opiekunów oraz dzieci i młodzieży. Placówki oferują fizjoterapię, socjoterapię i terapię pedagogiczną oraz pomoc w domach. Grażyna Michura jest dyrektorem placówek oświatowych, nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem, psychologiem klinicznym, psychologiem osobowości, logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą od uzależnień i in. schorzeń. Pracowała kilkanaście lat w ośrodku szkolno-wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi w Dobrej. Ceni życie każdego człowieka, służy pomocą i wsparciem doradą. Przyjęła uchodźców wspiera i pracuje w innych fundacjach na rzecz drugiego człowieka.

Działa na rzecz mieszkańców Powiatu Limanowskiego, oraz Urzędu Marszałkowskiego realizując projekty w Małopolsce. Działa na rzecz Polski, Ukrainy i innych państw, realizując szereg inicjatyw społecznych, wspierając społeczeństwo lokalne i wojewódzkie, międzynarodowe. Wszystkie projekty realizowała po to, by wspomóc Państwo Polskie w realizacji trudnych zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Oświaty i innych Ministerstw realizując Projekty Unii Europejskiej. W swych działaniach wspiera Sądy rodzinne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Rozpoczęła doktorat na KUL, który zamierza ukończyć po ukończeniu wieloletnich badań naukowych z psychologii nt. „Wpływu emocji na człowieka”. Całe życie pracuje na rzecz drugiego człowieka, zdobywając wiedzę na ten temat.

Pani Dyrektor Grażyna Michura Wyróżniona była nagrodą EUROPEN YEAR OF EDUCATION THROUGH SPORT, Warszawa, 15.12.2004 r., przez Stowarzyszenie Parafiada, w kategorii: Promocja człowieka, dzieci i młodzieży, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza. Uhonorowana przez Prezesa Parafiady O. Pijara Księdza Józefa Jońca, działacza pozarządowego, który zginął w Smoleńsku wraz z Parą Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Maria Kaczyńską 10 kwietnia 2010 r. Autorka ponad 10 lat współpracowała na szczeblu międzynarodowym w Małopolsce i Warszawie na rzecz Międzynarodowej Parafiady dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, organizowanej raz w roku, obozów dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z całej Polski.

Książka – okładka Poradnik dla opiekuna i seniorów

Informator – Poradnik dla opiekuna i seniorów

Książka – Poradnik dla opiekuna i seniorów

Skip to content