Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych
Wybory Samorządowe 2024

O projekcie

RPMP.09.02.03-12-0464/19

Projekt zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Seniora oraz Opiekuna Nieformalnego Osoby Niesamodzielnej, z którego oferty będą mogły skorzystać osoby z powiatu limanowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego programu wsparcia Seniora, jego rodziny oraz Opiekuna Nieformalnego, ze szczególnym nastawieniem na opiekunów osób starszych, borykających się z przewlekłymi chorobami. Stworzenie interdyscyplinarnego systemu ma na celu odciążenie opiekunów, poprawę kompetencji opiekuńczych, podniesienie jakości opieki domowej oraz zapewnienie tej opieki jak najdłużej w lokalnym środowisku, miejscu zamieszkania, w otoczeniu rodziny. Centrum zapewniać będzie również dzienną opiekę i aktywizację osób starszych.

Główna misja placówki to polepszenie funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin, w tym ich opiekunów.

Oferta placówki służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponad to, odciążenie ich opiekunów, może pozwolić na ich uaktywnienie zawodowe, regenerację sił psychicznych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia wydolności opiekuńczej.

Skip to content