Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

O Nas

Wnioskodawca projektu to firma zbudowana na tradycji rodzinnej działająca od 1993 roku.

Obecnie prowadzi działalność dydaktyczną dzięki Zespołowi Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych, która w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności i rynku zajmuje się prowadzeniem jednostek sprawujących opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 6 lat, obejmujących przedszkola i żłobki.

Wnioskodawca jest realizatorem usług społecznych i zdrowotnych który realizuje te działania na podstawie własnych zapisów statutowych. Firma w ramach działalności opiekuńczo oświatowej prowadzi następujące placówki:

Skip to content