Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych
Wybory Samorządowe 2024

Zamówienia publiczne

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/5/RPMP/2019 pn:

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych oraz adaptacji podwórka na potrzeby Utworzenia placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej przesyłam w załączeniu Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Postępowanie prowadzone w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Prace remontowe i adaptacyjne

Zaproszenie do składania ofert prace remontowe i adaptacyjne

Załącznik 1 – Wzór oferty prace remontowe i adaptacyjne

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia prace remontowe i adaptacyjne

Załącznik 3 – Wzór umowy prace remontowe i adaptacyjne

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy prace remontowe i adaptacyjne

Plac zabaw

Zaproszenie do składania ofert – plac zabaw

Załącznik 1 – Wzór oferty – plac zabaw

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – plac zabaw

Siłownia zewnętrzna

Zaproszenie do składania ofert – siłownia zewnętrzna

Załącznik 1 – Wzór oferty – siłownia zewnętrzna

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – siłownia zewnętrzna

Meble

Załącznik 1 – Wzór oferty – Meble

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Meble

Załącznik 3 – Wzór umowy – Meble

Załącznik 4 – Oświadczenie – Meble

Załącznik 5 – Zaproszenie do składania ofert – Meble

Catering

Zaproszenie do składania ofert – Catering

Załącznik 1 – Wzór oferty – Catering

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Catering

Załącznik 3 – Wzór umowy – Catering

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy – Catering

Załącznik 5 – Przykładowe menu tygodniowe – Catering

Załącznik 6 – Oświadczenie wykonawcy – klauzula społeczna – Catering

Produkty spożywcze

Zaproszenie do składania ofert – Produkty spożywcze

Załącznik 1 – Wzór oferty – Produkty spożywcze

Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Produkty spożywcze

Załącznik 3 – Wzór umowy – Produkty spożywcze

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy – Produkty spożywcze

Zestawy komputerowe

Najem samochodu

Zatrudnienie psychologa

Zajęcia plastyczne

Skip to content