Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Zapisz uczestnika online

  Dane uczestnika wnioskującego o wsparcie


  Adres zamieszkania

  Informacje o stanie zdrowia dziecka

  Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu


  taknieodmowa podania informacji


  taknieodmowa podania informacji


  taknieodmowa podania informacji


  taknieodmowa podania informacji

  Dane rodzica - Matki dziecka


  nie żyjepozbawiona praw rodzicielskichograniczone prawa rodzicielskiepo rozwodzie z ojcem dzieckaw separacji z ojcem dzieckanieznana

  Dane rodzica - Ojca dziecka


  nie żyjepozbawiona praw rodzicielskichograniczone prawa rodzicielskiepo rozwodzie z ojcem dzieckaw separacji z ojcem dzieckanieznana

  Dane opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej dziecka

  Forma i miejsce wsparcia


  OpiekuńczaSpecjalistyczna

  Oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej


  TakNie

  TakNie
  TakNie


  TakNie  TakNie


  TakNie


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Skip to content