Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych
Wybory Samorządowe 2024

Warunki uczestnictwa

Kryteria formalne, umożliwiające dostęp do udziału w projekcie:

  • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • pochodzenie z rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • wiek dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia (spełnienie kryterium wiekowego określane na podstawie przedstawienia odpowiedniego dokumentu na którym widnieje numer PESEL dziecka) z poszanowaniem zapisów Ustawy z dnia 10 maja 2018.r o ochronie danych osobowych,
  • osoba zamieszkująca powiat limanowski, województwo małopolskie
Skip to content