Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

O Nas

Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

ul. Piłsudskiego 133 34 – 600 Limanowa

Nasza Poradnia to placówka niepubliczna, której celem głównym jest udzielanie wszechstronnego wsparcia oraz kompleksowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży ,a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym.

W naszej Poradni otrzymacie Państwo wsparcie i pomoc psychologa, psychiatry, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty pedagogicznego, terapeuty Biofeedback skierowaną zarówno do dzieci jak i osób dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami, niepełnosprawnościami, deficytami, posiadających opinie i orzeczenia o niepełnosprawności.

Do zadań głównych naszej Poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży, a także dorosłych
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-psychiatryczno- logopedyczno- pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Wizyta w naszej Poradni nie wymaga żadnego skierowania i jest zupełnie dobrowolna! Rodzic może z własnej inicjatywy przyjść do nas ze swoim dzieckiem, gdy coś go niepokoi (opóźniony rozwój mowy, apatyczność nadruchliwość, nietypowe zachowania, trudności szkolne).

Skip to content