Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Zamówienia publiczne

RPMP.09.02.03-12-0454/17


Zakup produktów spożywczych


Catering


Paliwo


Materiały higieniczne, papiernicze, pielęgnacyjne


Opracowanie i wydanie poradnika opiekuna oraz opracowanie i wydanie broszur informacyjnych


Wyposażenie Centrum Bliżej Siebie


Wyposażenie Punkt informacyjny Bliżej Siebie

Skip to content