Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych
Wybory Samorządowe 2024

Kadra/Specjaliści

DYREKTORmgr Grażyna Michura

  1. TERAPIA BIOFEEDBACK – mgr Lidia Dudek- Biernat ( terapeuta BioFeedback)
  • mgr Agnieszka Stokłosa-Surdziel (terapeuta BioFeedback)
  • mgr Grażyna Michura (terapeuta BioFeedback)

2. TERAPIA PSYCHIATRYCZNA –

3. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA –

4. TERAPIA PEDAGOGICZNA – mgr Agnieszka Stokłosa-Surdziel (terapeuta pedagogiczny)

5. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – mgr Agnieszka Stokłosa-Surdziel

6. TERAPIA LOGOPEDYCZNA – mgr Grażyna Michura (logopeda)

7. FIZJOTERAPIA –

Skip to content